Štvrtok 13. august, meniny má Ľubomír

Naučte sa robiť iba správne rozhodnutia. Šiestym zmyslom.

Každý z nás má šancu stať sa jasnovidcom 21.storočia. Dá sa tomu iba ťažko uveriť a na pochopenie tohto fenoménu treba pustiť fantáziu na veľmi ďalekú prechádzku, ale predsa je to pravda. Overená. Poznaná. A čo je úžasné, môže sa stať aj vašou realitou. Dokážete viac ako Harry Potter. Ale poďme od začiatku.

Počuli ste už meno Mark Komissarov? Je to ruský inžinier žijúci v New Yorku od roku 1989. Od roku 2000 pracuje na svojej metóde priameho získavania informácií z okolia. Jeho najväčšou záľubou je učiť nevidiacich čítať, sledovať televízny program, vnímať svet v jeho realite. Okrem toho učí vidiace deti aj dospelých svojmu vlastnému umeniu vnímať realitu z informácií, ktoré poskytuje okolie. V súčasnosti je prezidentom spoločnosti "Blind Care Foundation", viceprezidentom spoločnosti "Olma LLC". Je autorom metódy "Centrum Informačného vnímanie" (CVI), ktorú neskôr premenoval na "Priame informačné vnímanie z okolia". Po celom svete vyučuje túto metódu dospelých aj deti. Je autorom knihy "Si jasnovidec 21. storočia, tvoj čas prišiel. Pozri sa na svet s široko otvorenými očami ".

O čo ide?

Ľudovo sa dá jeho metóda nazvať metódou šiesteho zmyslu. Šiesty zmysel umožňuje človeku pristupovať k informáciám cez "informačné žiarenie". Všetky ostatné zmysly, sú vtedy odpojené. Mark Komissarov chápe režim priameho videnia ako ďalší z ľudských zmyslov, rovnako ako čuch, hmat, sluch, zrak, chuť, ale tento funguje nezávisle od ostatných našich zmyslov.

Čo toto chápanie šiesteho zmyslu človeku umožňuje? Trebárs čítať zatvorenú knihu, ktorá je vzdialená od vás niekoľko kilometrov. Každý človek môže ľubovoľnú informáciu vnímať priamo, bez toho, aby potreboval oči, uši alebo čuch. Vďaka tomuto učeniu prijíma informácie priamo z okolia. Proste a jednoducho niečo vnímame povrchom nášho tela. To však neznamená, že "informačný signál" (energia vyžarujúca z vonkajšieho okolia z každého predmetu a z priestoru) nás oddeľuje od myšlienky. Dá sa povedať, že informačným signálom je "to prvé, čo nám napadne". Podnetom však nie sú zmysly ani pocity. Ako učí Mark - ...„na to, aby som niečo vedel, nemusím to vidieť, počuť, cítiť ani ohmatať.“ Výsledkom je, že slepí ľudia vidia to, čo my ostatní. V mozgu sa im zapína oblasť, ktorá vyhodnocuje svet podľa informácií z priestoru. Na to, aby sa to podarilo, je potrebné vyhodiť z podvedomia informáciu, že svet vnímame vďaka našim piatim zmyslom a vymeniť ju za informáciu, že priame vnímanie reality je ďalším ľudským objektívnym vnemom. Jedná sa o rovnaký podnet vonkajšej reality, ako ke´d mozog vyhodnocuje informácie podávané ostatnými zmyslami.

Ak pripustíme túto teóriu priameho vnímania vonkajšieho okolia podľa Komissarova, budeme väčší kúzelníci než Harry Potter. Naučíme sa vnímať realitu neskreslenú. Nebudeme potrebovať ani kúzelnú paličku, ani zaklínadlá a ani zrak. S Markom Komissarovom to zvládneme hneď a poslepiačky.

Mark pracuje metódou rozvoja priameho vnímania. Jeho učenie sa dá naučiť za päť dní. Úlohu tu nehrá talent, vzdelanie ani čas. Je určená pre vidiacich aj nevidiacich. Pre deti aj dospelých. Je naozajstným vykročením do 21. storočia. Otvorí nám brány k pochopeniu minulosti aj budúcnosti. Možno prestaneme históriu aj iné vedné odbory posudzovať iba z uhla našich obmedzených a obmedzujúcich možností.

Čo človek získa, ak zvládne túto metódu?

Naučí sa robiť v živote iba správne rozhodnutia, lebo realita nebude skreslená logikou alebo emóciami, ktoré sú príčinou našich nesprávnych rozhodnutí, ktoré spôsobujú traumu a nešťastie v našom živote. .

Priame informačné vnímanie dáva človeku možnosť vedieť, nie domnievať sa, či predpokladať. Dáva možnosť vedieť pravdu o prebiehajúcich udalostiach vo svete, bez ohľadu na vzdialenosť, či iné prekážky. Úlohu tu nehrá dokonca ani čas.

Ak má človek aktivované Centrum Informačného Vnímanie, je schopný prijímať informácie z okolia priamo a môže robiť životne dôležité rozhodnutia bez negatívnych následkov. Práve priamo prichádzajúce informácie sú vždy presné a správne, pretože prichádzajú bez skreslenia podmieneného dĺžkou spracovania informácie mozgovým kanálom logického myslenia. Človek s aktivovaným centrom bude prijímať iba pravdivé a presné rozhodnutia. Preto je veľmi dôležité aktivovať túto schopnosť u každého záujemcu.

Aktivácia Centra Informačného Vnímanie otvára nové možnosti v rozvoji osobnosti.:

- Získanie väčšej sebaistoty a sebadôvery.

-Získanie schopnosti reagovať rýchlo a správne -Kvalitnejší život bez pocitov bezradnosti, neschopnosti rozhodovať sa...

Schopnosť postupovať v každej životnej situácii správne napríklad vedieť presne, ktorú obchodnú zmluvu treba podpísať a ktorú odmietnuť. Vedieť presne, koho si vybrať za obchodného partnera a koho za životného partnera.

Aktivácia centra vnímania dáva tieto neuveriteľné možnosti vo všetkých sférach pôsobnosti.

Zhrnuté a podčiarknuté:

Hlavným cieľom tejto metódy je odstránenie psychologickej bariéry v mozgu človeka, aktivácia informačného centra a prebudenie ľudského mozgu k prijímaniu informácií z "nového", pre neho doteraz neznámeho zdroja. Psychologické bariéry v mozgu človeka sú podmienené jeho predstavou o cestách prijímania informácií z vonkajšieho sveta pomocou piatich zmyslov ako jedinej možnosti poznania. Cieľom tejto metódy je prekonať túto predstavu a otvoriť nový kanál získavanie informácii z okolitého sveta.

-

Erika VincourekováMúdrosť na dnes

„Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od teba."

Čítali ste už ?