Pondelok 18. november, meniny má Eugen

Autohypnóza

Je to metoda řízení a ovlivnění mysli různými pozitivními sugescemi, jejímž základem je nauka, že vše v životě je řízeno silou myšlenky a jejím nasměrováním k určitému cíli. Myšlenka je na počátku všeho a cílem správně nasměrované autosugesce je zasáhnout naše podvědomí silnou pozitivní sugescí tak, aby naše podvědomí tuto sugesci přijalo a začalo s ní pracovat a tím se začal pozitivněji ovlivňovat a formovat náš život. Sugesce jsou vlastně příkazy našemu podvědomí , které si dáváme ve změněném stavu vědomí v hypnotickém stavu. Tyto příkazy musí být vždy pozitivní a měly by být formovány tak, aby nás motivovaly a byly přitažlivé.

Musíme také věřit, že naše sugesce je reálná a pozitivní a že může kladně ovlivnit kvalitu našeho života.

K čemu může autohypnóza sloužit – k zlepšení zdravotního stavu, ke zbavení se různých negativních návyků, k úpravě nadváhy, k zlepšení paměti atd. Je to metoda, která je velmi široce využitelná a otevřená. Neměla by se však podceňovat její příprava a jistě by se nemělo experimentovat v oblastech, kterým člověk nerozumí např. různé regrese - uvádění do minulých životů atd.

Do těchto oblastí se můžeme pustit jen pod dohledem někoho, kdo má v této oblasti zkušenosti a dobré výsledky, jinak bychom si mohli přivodit i závažné duševní poruchy. V případě, že má člověk o tuto oblast zájem, měl by se poradit s odborníky, přečíst literaturu na toto téma, nebo navštívit nějaký kurs.

A jak konkrétně autohypnóza vypadá: nejdříve musí dojít k nastolení hypnotického stavu, k čemuž pomáhají i různé relaxační techniky. Vhodné je provést také doplnění energie v našem organismu, pak může dojít k otevření brány do podvědomí (musíte to umět, nebo být vedeni někým zkušeným) zadání sugesce k dosažení požadovaného cíle, uzavření brány do podvědomí, zadání probouzející formule tzn. uvedení do bdělého stavu.

Často je náš mozek přirovnáván k počítači a pozitivní sugesce mohou sloužit jako nový program, který našemu mozku zadáme.

A nakonec sugesce – kterou můžeme používat všichni i bez hypnotického stavu, každé ráno se podíváme do zrcadla a řekneme si : čím méně budu jíst, tím lépe budu vypadat a cítit se.

Čím méně se budu zlobit, tím budu šťastnější.

-

Věra Várady


Múdrosť na dnes

„Jediné čo môžete zmeniť, je zmeniť seba. Ale niekedy tým zmeníte úplne všetko."

Čítali ste už ?