Sobota 7. december, meniny má Ambróz

Kniha premien I-ťing (reportáž z prevratného seminára, ktorý mení životy)

Sú ľudia, ktorí vás očaria už na prvý pohľad. Niekedy iba svojou charizmou, inokedy svojimi vedomosťami, skúsenosťami a renesančným myslením. Sú aj takí, v ktorých sa spájajú tieto atribúty a byť v ich prítomnosti je povznášajúce. Medzi nich patrí francúzsky klasický lekár Michel Vinogradoff, ktorý je súčasne uznávaný akupunkturista, sinológ, popredný znalec čínskych reálií, taoizmu, čínskej filozofie, spisovateľ a lektor mnohých odborností napríklad feng –šuej. Nechápem ako toto všetko a k tomu znalosť niekoľkých svetových jazykov zvládol v pomerne mladom veku. Nechápem, ale obdivujem. Okrem iného je ešte učiteľ a znalec starobylého orákula a filozofie I-ťing.

Osobne sa I-ťingom zaoberám už niekoľko rokov a milujem ho ako svojho priateľa a sprievodcu. Odpovedá mi na otázky, na ktoré hľadám márne odpovede, vedie ma spleťou každodenných starostí, pomáha mi pri osobnostnom rozvoji, ukazuje mi pravú tvár ľudí v mojom okolí, je aj zdravotným poradcom a učiteľom lásky. Svojou múdrosťou a nadhľadom ma posúva denne vpred. S radosťou som preto prijala možnosť zúčastniť sa na seminári o I –ťingu, ktorý viedol práve Michel Vinogradoff. Seminár bol pre mňa nad očakávania prínosný.

Kým vám priblížim seminár, povedzme si najskôr pár slov o I-ťingu alebo Knihe premien.

Podľa wikipedie je I-ťing v preklade Kniha premien najstarší klasický čínsky text. Sám I-ťing však vznikol skôr ako písmo. Metaforicky popisuje kozmologické a filozofické predstavy. Sústreďuje sa na princíp dynamickej rovnováhy protikladov, evolúciu udalostí ako procesu a prijímanie nevyhnutnosti zmien. Písali o ňom aj takí velikáni ako Lao´c alebo Konfucius. Navyše patrí medzi konfuciánske kánonické knihy. Kánon je súbor pravidiel správneho myslenia v istom okruhu. V tomto prípade v okruhu filozofov a znalcov ľudského života, myslenia a cítenia. Slovo I (často Yi) znamená premenu, zmenu a ťing znamená kánonickú knihu. Znamená aj niť, osnovu, základ. V Číne vznikali na základe tejto filozofie aj príslovia. Napríklad:

Každá cesta dlhá hoci aj tisíce míľ sa začína prvým krokom. Nezáleží na tom, kde som teraz, alebo odkiaľ som vyšiel, ale dôležité je kam chcem prísť.

Znalci I-ťingu vravia, že premeny a prijatie zmien vedú k jedinému - k vytvoreniu harmónie medzi nebom a zemou. To potom znamená šťastný život v plnom zdraví. A aj keď to znie ako nadnesené, ale v konečnom dôsledku to znamená aj mier na našej planéte.

Reportáž sa začína

Začína sa zážitok. Nijaká nudná prednáška pri ktorej si pospíte. Od prvého momentu sme museli zapnúť rozum aj intuíciu. Otázky typu: Skúsite určiť začiatok záujmu o dnešný seminár. Bolo to volanie? Odkedy? Kamarátkina ponuka? Kedy sa začal záujem?... nás nenechali zaspať. Dá sa vôbec určiť presný začiatok niečoho? Takže vlastne to čo vieme je, že sme tu. Dokedy? Dá sa presne určiť koniec vecí? Uvedomujete si, že vplyv toho, čo robíme pokračuje v čase a my nevieme dokedy. Medzi začiatkom a koncom prebieha dej, ktorý niečo ovplyvňuje a tým sa to mení. Taký je I-ting v praxi. Náš život je nikdy nekončiaci film bez prestávky na reklamu. Z toho vyplýva, že život je neustála zmena. Zmena je jediná istá a stabilná vec v našom živote. O tom Číňania písali v I-ťingu a v jeho komentároch. Vyplývalo im z toho, že v prítomnosti tvoríme budúcnosť. Život sa mení v sekundách a každým nádychom sa obnovuje. Všetky tieto poznatky si doktor Michel Vinogradoff uvedomuje denne aj vo svojej ordinácii. I-ťing mu pomáha zistiť všetko o človeku, ktorý pred ním stojí, o jeho živote, psychike, schopnosti regenerácie a tým aj o najlepšom priebehu liečby. Toto sa na seminári snažil naučiť aj nás. Pre mňa bolo úžasné, že to neboli prázdne, prečítané a vykradnuté myšlienky. Boli to poznatky získané praxou.

Pochopiť konkrétnu tvorbu hexagramov, to je základ I-tingu, nebolo pre nikoho ťažké, aj keď možností nám dal viac. Veľmi zručne zrátaval vlastnoručne natrhané stebielka myšieho chvosta a vytváral z nich hexagramy. Presne tak, ako to robili dávno pradávno. Tento spôsob bol síce posvätný a rituálny, ale z môjho pohľadu príliš zložitý. Druhá možnosť bola hádzanie mincí. Tú využívam dosť často v praxi. Potom sa môže hľadať odpoveď v intuitívnom otvorení Knihy premien. Ďalšia možnosť sú karty so 64 hexagramami. Každému kto chápe funkciu podvedomia je jasné, že každý predpísaný rituál pomáha napojiť sa, podporuje sugesciu, stimuluje intuíciu a aktivuje duchovné procesy. Pri ktorejkoľvek z týchto metód je dôležité naladiť sa. A prijať veci, aj keď človek v prvej chvíli možno nechce prijať „veštbu“. Moja skúsenosť je, že sa človek z istých vecí nevyvlečie. Aj napriek najsilnejším očakávaniam a plánom ho napokon život prekvapí. A hoci túži byť niekde inde, vždy je len tam, kde má byť.

Hexagram – základná jednotka I-tingu je vlastne hlas nášho srdca, reč podvedomia, posolstvo zo zdroja. Treba ho len počúvať a život sa mení k lepšiemu.

Tak napríklad hexagram číslo 6 – KONFLIKT hovorí, vysvetľuje Michel, Netlač na pílu. Urob kompromis tak, aby si obe strany zachovali tvár. Je zbytočné snažiť sa vyhrať za každú cenu. Vyhrať neznamená mať pravdu. Prehrať neznamená nemať pravdu. Pravda je niekde uprostred. Okrem toho, že tento hexagram je rada, slúži aj ako objasnenie istej situácie. Nastal čas vybrať si medzi dvoma vecami, či situáciami.

Takto sme preberáme všetkých 64 hexagramov. Nájdeme jeden druhému hexagram, ktorý nás charakterizuje podľa jednotlivých čiar hexagramu. Hľadáme vhodného partnera k jeho charakteru, ale aj toho s kým nemôže vychádzať a preto je lepšie, keď sa s ním nespája. Ani v záujme vyššej veci. Trebárs v biznise, alebo nech si ho nevyberá ako svojho rodinného lekára. Rozhodne je lepšie mať pri sebe človeka, s ktorým ladíme. Aj v tomto pomáha I-ťing.

Rady Michela sú veľmi vhodné, jedinečné a dôležité nielen pre začiatočníkov. Napríklad vám vyjde hexagram číslo 9 XIAO CHU – STAROSTLIVOSŤ O MALÉ v inom preklade nájdete pre deviatku názov PREKONÁVANIE, čo už mení celú vec a zameriava sa na prekonávanie prekážok, v pôvodnom preklade sinológa Vinogradoffa zistíte, že v súlade s myslením starej Čínya hexagram znamenal utiahnuť sa do samoty starať sa o malé. Jednak o detaily, drobnosti, zdanlivo nedôležité veci, ktoré môžu mať neskôr obrovský význam, ale aj starať sa o drobné zvieratká na hospodárskom dvore. Brať si príklad z prírody, keď chce malé zvieratko, napríklad kuriatko narásť, musí sa nažrať. Takto je to aj živote, ak chceme z niečoho mať úžitok, musíme tomu venovať energiu.

Keď vám vyjde napríklad hexagram 18 JED ( v iných textoch a prekladoch Rekonštrukcia), je v ňom vždy aj toto posolstvo. Zamyslite sa nad sebou, odhaľte, čo je vo vás jedovaté, alebo čo je toxické v situácii, v ktorej sa nachádzate.

Takto prakticky opísané situácie a ich význam nenájdete ani v jednom diele o I-tingu. Je to dané praxou a vedomosťami autora.

Mňa napríklad mimoriadne zaujal výklad čísla 5 NUTNOSŤ VYČKAŤ (inde Trpezlivosť) V iných dielach sa opisuje, že to čo sa deje bez účasti práce človeka je činnosť neba. Treba dať iba impulz a potom nechať nebo pracovať, my vložíme do toho iba trpezlivosť. Pekné, múdre, ale mňa to vedie k nečinnosti až priam k lenivosti. Vinogradoff nám pri čísle 5 objasňuje, že stav nutnosti čakania spôsobí nejaká prekážka, ktorú práve nemôžeme zdolať, ale to znamená len toľko, že čas potrebný na opätovný nástup tvorivo využijeme. Ako príklad hovorí o situácii, kedy sa cestovatelia dostali k rozvodnenej rieke a nemohli pokračovať v ďalšej ceste, lebo by to bolo nebezpečné. Počas čakania však zaviedli režim naberania síl, jedli, pili, zabávali sa, plánovali, odpočívali...aby keď nastane pravý čas a rieka opadne boli plní sily a mohli sa dostať k cieľu. Vďaka I-ťingu u Vinogradoffa som začala každé čakanie využívať na nejakú tvorivú formu. Úplne som s ním súhlasila, keď povedal, že v dnešnej dobe už nevieme plnohodnotne čakať, my iba čakáme.

64 nových poznaní a stovky ich kombinácií, noví priatelia, nové vnemy a letmý pohľad do základov filozofie čínskeho myslenia, ktoré neustále zdôrazňuje, že hore je nebo, dolu zem a medzitým je človek. Je ovplyvňovaný zhora aj zdola, jeho úlohou je, udržať tieto vplyvy v harmónii. Dostal k tomu nemálo možností. Jednou z nich je aj starobylá filozofia I-ťing, ktorej krásu krok za krokom pred nami odokrýval Michel Vinogradoff, človek spájajúci západ a východ v tých najlepších formách.

Hneď po skončení seminára som si urobila hexagram na to, čo mi dal tento víkend. Vyšiel hexagram 14- MAŤ, ČO JE VEĽKÉ , pričom mať znamená súčasne vlastniť, oplývať, existovať, vnímať a to je podľa čínskej filozofie začiatok a základ prejavu veľkej sily. Táto situácia prináša obrovské možnosti. Akýkoľvek výklad by zúžil pole vnímania, preto ostáva 14 bez komentára

Erika Vincoureková

P.S. Petra Lauko v máji opäť organizuje príchod a učenie Michela Vinogradoffa, ak chcete nástroj na celoživotné obohatenie a rozvoj neváhajte.

 -


Múdrosť na dnes

„Veľké osobnosti vždy narážali na odpor priemerných ľudí. Priemerná osobnosť nie je schopná rozumieť človeku ktorý odmietol slepo sa držať konvenčných zvyklostí a namiesto toho sa rozhodol vyjadrovať svoj názor odvážne a úprimne."

Čítali ste už ?