Piatok 1. marec, meniny má Albín

Mozgové vlny

Čo sú mozgové vlny? Náš mozog je tvorený miliardami neurónov - mozgových buniek. Tieto bunky spolu neustále komunikujú - jednak chemicky a jednak pomocou elektrických signálov. Náš mozog sa dá prirovnať k miniatúrnej, ale veľmi výkonnej elektrárni. Vďaka kombinácii miliónov (miliárd) neurónov, ktoré vysielajú signál v jednom okamžiku, dochádza v našom mozgu k produkcii pomerne silnej elektrickej aktivity. Táto aktivita môže byť zachytená pomocou jemných meracích zariadení - napríklad EEG.

Rozlišujeme 4 základné hladiny mozgu podľa frekvenčného rozsahu:

Beta (12-38 Hz). Bdelé vedomie. V tomto stave sa nachádza väčšina z nás počas dňa a je typický pre mentálnu aktivitu. Oproti tomu mozog ľudí s niektorými poruchami - ĽMD, depresia, nespavosť a ďalšie - môže mať problém túto aktivitu produkovať. Následkom môžu byť problémy so sústredením, udržaním pozornosti a pamäťou.

Alfa (8-12 Hz). Tento stav by sa dal opísať ako uvoľnená bdelosť. Sme prirodzene vnímaví a naša myseľ je pokojná. Náš mozog sa do tejto hladiny prirodzene dostáva tesne pred zaspaním alebo po prebudení. Produkcia vĺn alfa sa tiež automaticky zvyšuje, keď zavrieme oči. Alfa je cieľom niektorých meditačných a relaxačných techník. Keď je náš mozog v alfa hladine, sme tiež veľmi otvorení, takže je možné efektívne pracovať s afirmáciami, vizualizáciami a autohypnózou. Pomocou moderných technológií je možné tento stav dosiahnuť pomerne ľahko.

Theta (3-8 Hz). Ľahký spánok alebo hlboká relaxácia. Naša sugestibilita je v tomto stave veľmi vysoká, takže je možné použiť techniky spomenuté v súvislosti s hladinou alfa s väčším efektom. Ak dokážeme zostať bdelí, naša myseľ sa nachádza vo veľmi špecifickom zmenenom stave vedomia a môžeme zažívať veľmi farbisté snové obrazy.

Delta (0,2-3 Hz). Naša myseľ a telo sa nachádzajú v hlbokom a bezsennom spánku. Jedná sa o najpomalšiu mozgovú aktivitu totožnú s bezvedomím. Tento stav je veľmi prospešný pre naše telo. V hlbokom uvoľnenom stave dochádza k aktivácii spontánnych samoliečebných mechanizmov a k stimulácii imunitného systému.

Význam mozgových vĺn

Po tom, čo sa vedci začali zaoberať problematikou mozgových vĺn podrobnejšie, zistili zaujímavú skutočnosť. Elektrická aktivita nášho mozgu sa mení v závislosti od toho, čo práve robíme. Vzorec mozgových vĺn osoby, ktorá spí, je diametrálne odlišný od vzorca niekoho ​​kto pracuje. Vďaka rozvoju stále presnejšej techniky a po rokoch výskumu teraz oveľa lepšie rozumieme, ako súvisia mozgové vlny s činnosťou človeka. Na základe ich analýzy môžeme získať veľa informácií o našom zdravotnom a mentálnym stave.

Každá ľudská činnosť - či už sa jedná o šport, sledovanie televízie, meditáciu, kreatívnu tvorbu alebo pracovné rokovania - má určitý typický vzorec mozgových vĺn. To znamená, že náš mozog v momente, kedy túto činnosť vykonávame, vytvára určitú kombináciu mozgových vĺn.
Tak napríklad ľudia, ktorí trpia úzkosťou, majú väčšinou nadbytok Beta vĺn. A naopak - mozog ľudí, ktorí majú LMD (ADD-ADHD) má tendenciu produkovať nadbytok pomalších vĺn, ako sú Alfa alebo Theta.

Vedci urobili ďalší dôležitý objav. Nielen, že môžeme mozgové vlny merať a rozpoznať, čo sa s človekom v danú chvíľu deje, ale môžeme ich aj cielene ovplyvňovať a meniť. Následkom takýchto zásahov môže dôjsť k zlepšeniu v celom rade najrôznejších problémov.

-

Prevzaté z www.mentalnifitness.cz, (preložil: Filip Kríž)


Múdrosť na dnes

„Vyhráva vždy ten, kto miluje, nie ten, kto vie viac."

Čítali ste už ?