Utorok 16. august, meniny má Leonard

Dajte si život do poriadku

Meno otca a syna Briestenských nie je čitateľom Rozhovorov neznáme. Pomohli už mnohým ľuďom, urobila som s nimi nejeden rozhovor. Malo to však vždy jeden háčik, bývali v Oščadnici a tak sme  sa stretávali menej často ako sme chceli. Dobrá správa pre mnohých znie: „Presťahovali sme sa do Bratislavy a otvárame tu také malé Centrum na vzdelávanie a liečbu.“

Po tejto vete bolo jasné, že ich opäť vyspovedám. V príjemnej bratislavskej kaviarni sme sa rozprávali najmä o tom, čo trápi v tejto dobe väčšinu ľudí. Nervozita, stres, chaos. Ľudia cítia, že ich duša stráda, ale dnešný svet je založený na matérii. Naháňame sa za peniazmi, autami, domami, blahobytom, v horšom prípade za akým takým životom bez chudoby a strachu z biedy. Každý piaty človek berie antidepresíva, alebo aspoň prášky na spanie. Toto však nie je riešenie. Riešením je: vedieť si usporiadať život. Ukazuje sa, že keď ideme už dlho mimo svojej cesty potrebujeme k návratu nestrannú pomoc. To, že nie sme na správnej ceste spoznáme najmä podľa toho, že sa nám nedarí tak ako by sme chceli, sme unavení, nič nás neteší. Sme nervózni a podráždení, čím atakujeme seba alebo svoje okolie. Rozpadávajú sa nám partnerské vzťahy, nenachádzame spoločnú reč s deťmi, s rodičmi, v zamestnaní trpíme, v podnikaní sa nám nedarí a prenasledujú nás choroby. Nepekná realita, ale kto nestráca nádej bude hľadať jej príčiny.

Aj keď to pre mnohých „logicky“ zmýšľajúcich ľudí môže znieť čudesne, príčiny môžu pochádzať aj s minulých životov. Logických som dala  do úvodzoviek zamerne, pretože keby platila ich logika a rozum, na ktorom si tak zakladajú, neboli by tam, kde sú a už dávno by odhalili a riešili svoje problémy. Veta: raz si hore a inokedy dolu znie síce logicky, ale len v prípade, že som väčšinou hore a občas, len na uvedomenie si rozdielu som na chvíľu dole. Koho už jeho „pragmatické“ myslenie priviedlo až do choroby, mal by na chvíľu otočiť uhol pohľadu a aspoň skúsiť hľadať príčiny neúspechu aj inde ako vo svojej „logike“.

Tých príčin neúspechu, chorôb a nešťastia môže byť viac. Niekedy sa veci usporiadajú len vďaka tomu, že zmeníme životný štýl a stravovacie návyky. Poznám veľa prípadov, keď sa ľudia odsťahovali z mesta na vidiek, začali sa zdravšie stravovať, najmä produktmi svojich záhrad a sadov, vyčistila sa im preťažená hlava a ich život nadobudol nový smer.

Toto si však môže dovoliť málokto. Na mieste nás držia rodinné väzby, zamestnanie, priatelia, pohodlnosť...Takže treba hľadať ďalšie možnosti, ale ešte predtým príčiny našich problémov. S Rasťami sme ich rozdelili približne takto.

1. negatívne cudzie vplyvy - sem patrí neprajnosť okolia, závisť, nenávisť, zloba, hnev ...

2. karma- možno je to už otrepané, ale karma v tom jednoduchom vysvetlení je vlastne zákon príčiny a dôsledku. Vystihuje ju slovenské porekadlo: Čo zaseješ, to budeš žať. Často sa ťahá z minulých životov, existuje rodová karma- to znamená, že si musíme trebárs odtrpieť za svojho dedka, ktorého sme ani nemuseli poznať. Máme istú jeho vlastnosť, nosíme jeho meno a s tým prišla aj  nutnosť vyrovnať misky váh. Vesmír má rád harmóniu a poriadok. A robí všetko preto, aby ju nastolil. Takto sa riešia aj karmické dlhy, ktoré potom vyrovnávame v súčasnom živote. Nevyriešené nás dostávajú neustále do podobných situácií, ktoré riešime vždy podobným (nepochopeným) spôsobom. Vznikajú aj rôzne karmické spojenia. To je väčšinou v prípadoch kedy človek s niekým nedokáže žiť, ale bez neho tiež nedokáže byť. Zdá sa, že to všetko skončí, až keď človek zomrie. Nemusí však ísť o skutočnú smrť.

Transformácia na základe pochopenia a nového usporiadania vecí je malá smrť a znovuzrodenie. Vzťahy sa vyjasnia, nastane úľava. Menia sa situácie, ktoré prichádzajú do života, ale najmä sa mení ich riešenie. Už prebieha na základe pochopenia. Príde k uvedomenie. Človek je schopný vedome žiť tu a teraz. Robiť správne rozhodnutia. Všetko v jeho živote sa vyčistí, bude jasné, svetlé, prežiarené, pochopiteľné. Rozhodnutia budú ideálne pre neho, ale aj ostatných, ktorých sa bude situácia týkať. Keď sa upraví karmická úroveň, upraví sa celý život. To neznamená, že sa veci vyriešia podľa vašich želaní, ale znamená to, že všetko bude ako má byť. Niektoré veci sa vyriešia „sami od seba“,  iné úplne zmiznú zo života, ďalšie vás prestanú trápiť a príde aj veľa nových vecí, ktoré potešia.

Toto sú príčiny a ich dôsledky. Dáva to súčasne nádej na to, že riešenie existuje. Nádej je v ďalšom vesmírnom zákone, ktorý hovorí, že všetko je v pohybe a to je jediná  istota v živote, ktorú máme. Nič nie je večné, ani chaos v nás.  

Riešenie prináša pochopenie. Uvedomenie si svojich možností, slobody v rozhodovaní, ale aj zodpovednosti za svoj život. Keď sa usporiadajú veci, človek sa dostane do väčšieho nadhľadu, upokojí sa, zbaví sa stresu a dostane sa do harmónie. Žiť v harmónii znamená byť zdravý a šťastný.

Neznamená to, že všetko, čo bolo rozbité sa zrazu zázračne zlepí, obnoví, usporiada, bude to určite chvíľku trvať, človek, ktorý chápe veci, už vie, kam smeruje jeho život, ako sa dajú vyriešiť vzťahy v jeho živote a na základe čoho vznikli. Uvedomuje si úplne jasne, čo je pre neho dobré a čo mu škodí a dokáže sa bez ľútosti vzdať toho, čo mu škodí. Dokáže správne reagovať, ale aj prijať dlhodobé riešenia. Je trpezlivý.

Práve na tomto momentálne obaja Rasťovia pracujú. Ja som to nazvala odblok, ale oni nesúhlasili, ak tak potom komplexný odblok.  Tak som to nazvala Reset a nové usporiadanie života. Prináša trvalý stav pochopenia a premeny. Stačia na to dve stretnutia a život naberie iný kurz.

Erika Vincoureková, Rastislav Briestenský st. Rastislav Briestenský ml.  


foto: https://pixabay.com/


Múdrosť na dnes

„Keby sme sa vytrvalo a pohotovo venovali tomu málu, čo vieme urobiť, čoskoro by sme s prekvapením zistili, ako málo je toho, čo nedokážeme."

Čítali ste už ?