Sobota 9. december, meniny má Izabela

Už žiadne termíny odpočtovej služby vo vašom byte!

Ako zabezpečiť presný a spoľahlivý odpočet dát bez vstupu do bytov. Výhody diaľkových odpočtov dát pre užívateľov bytov. Bratislava, dňa 30.1.2017 - Koncoročné odčítanie údajov z pomerových rozdeľovačov tepla, meračov tepla a vody vykonáva vo väčšine bytových domov na Slovensku odpočtová služba. Vlastníci musia v určenom termíne zabezpečiť bezproblémový prístup k meračom vo svojich bytoch, a pokiaľ to nestihnú v danom čase, musia požiadať o náhradný termín. Ten však už môže byť spoplatnený. Ak sa odpočet nezrealizuje, správca určí spotrebu za rok 2016 na základe vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z.z., ktorá upravuje pravidlá rozpočítania množstva tepla dodaného na vykurovanie a na prípravu teplej vody. Takto vypočítaná spotrebná zložka je však pre vlastníka nevýhodná a navyšuje jeho náklady na bývanie. Spoľahlivý a presný odpočet ako podklad k spravodlivejšiemu rozdeleniu nákladov Odčítanie údajov z prístrojov treba uskutočniť v relatívne krátkom časovom období, nakoľko zúčtovacím obdobím je jeden kalendárny rok. Hraničný termín na odčítanie údajov z meračov teplej úžitkovej vody je 31. január. "Najväčšími prekážkami pri odpočtoch je sprístupnenie bytov v danom termíne. Kompletný odpočet meračov v prvom termíne je skôr raritou ako pravidlom, po druhom termíne máme odčítaných približne 95% bytov," uviedol Peter Jančula, obchodno-technický riaditeľ zo spoločnosti ista Slovakia, s. r. o., ktorá zabezpečuje koncoročné odpočty a rozpočítanie nákladov spojených s užívaním nehnuteľností pre viac ako 120 000 slovenských domácností. Problémové sú hlavne neobývané byty, alebo byty, ktorých vlastníci majú výhrady voči vstupu odpočtovej služby. Odpočet môže komplikovať aj prístup k prístrojom. Nevhodné umiestnenie nábytku pri vykurovacích telesách či ťažšie dostupné vodomery často predlžujú pobyt odpočtovej služby v súkromí užívateľa bytu. Diaľkový odpočet dát - inteligentné riešenie Zastaranú technológiu "ampulkových" aj starších elektronických pomerových rozdeľovačov tepla nahrádzajú prístroje, ktoré sú vybavené rádiovým modulom a údaje je možné odčítať diaľkovo. Prístroj vysiela informácie o spotrebe cez rádiovú sieť. "Hlavnou výhodou diaľkového odpočtu pre vlastníkov bytov je, že sa vykonáva bez vstupu do užívateľských jednotiek. Po inštalácii rádiových prístrojov nemajú obyvatelia domu ďalších 10 rokov žiadne starosti s ich údržbou či odpočtami. Diaľkový odpočet dát je ideálnym riešením aj pre problémové domy, kde mnohokrát ostatní vlastníci doplácajú na susedov," uviedol Peter Jančula, technický a obchodný riaditeľ spoločnosti ista Slovakia. O rádiový modul sa dá doplniť aj vodomer, ktorý je možné integrovať do jednotného systému spolu s meračmi tepla a pomerovými rozdeľovačmi tepla. Najnovšie rádiové systémy komunikujú cez zbernicu dát a spoľahlivo odčítajú všetky meracie prístroje v objekte v naplánovaných intervaloch. Údaje sa ďalej spracovávajú elektronicky a importujú priamo do systému rozúčtovania, čím sa vylučuje riziko zápisu chybných údajov. Pridanou hodnotou rádiových systémov je možnosť sledovania spotreby tepla a vody cez internetový portál. Online prístup k histórii dennej spotreby, ako aj stavu meračov, môže objektívnejšie vysvetliť prípadné nezrovnalosti v ročnom vyúčtovaní. O spoločnosti ista Slovakia ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. ista sa špecializuje na meranie a rozpočítanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov - pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla, ako aj príslušné inštalačné systémy. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky. Úsilím spoločnosti je docieliť spravodlivé rozdelenie nákladov za odobrané teplo a vodu na základe individuálnej spotreby. Už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty viac ako dvanástim miliónom bytových jednotiek (apartmány a komerčné nehnuteľnosti) v 24 krajinách po celom svete. Na Slovensku spoločnosť ista pôsobí už od roku 1993 a poskytované produkty a komplexné služby partia k najspoľahlivejším a najvyspelejším na slovenskom trhu. Vyškolení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami poskytujú služby s ohľadom na individuálne potreby pre viac ako 120 000 slovenských domácností. Viac informácií nájdete na www.ista.sk.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Múdrosť na dnes

„Tajomstvo zdravia pre myseľ a telo nie je v smútku za minulosťou, v obavách pred budúcnosťou, alebo v predvídaní ťažkostí, ale je to žiť v prítomnom okamihu múdro a naplno."

Čítali ste už ?